Információk

Az Erdélyi Jogélet a kolozsvári Erdélyrészi Jogi Közlöny (1907-1918) és a marosvásárhelyi Erdélyi Jogélet (1942-1944) utódaként, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézete által 2019-ben alapított elektronikus folyóirat.

Folyóiratunk célkitűzései részletesen itt olvashatók.

 

Szerzői jogi nyilatkozat:

A jelen folyóiratban megjelenő művek vonatkozásában a nyílt Nevezd meg! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi (CC BY-ND 4.0) licenc rendelkezései érvényesülnek. A szerző a közölt mű feletti jogok teljességét korlátozások nélkül megőrzi, ideértve a szerzői jogot és a közzétételhez való jogok összességét is.

 

Nyílt hozzáférési nyilatkozat:

A jelen folyóirat nyílt hozzáférésű, ami azt jelenti, hogy az összes tartalom szabadon és ingyenesen hozzáférhető a felhasználó vagy annak intézménye számára. A felhasználók számára megengedett a cikkek teljes szövegállományának elolvasása, letöltése, lemásolása, megosztása, kinyomtatása, keresése, vagy azokhoz hiperlink társítása, illetve azok bármely más törvényes célra felhasználása, a kiadótól vagy a szerzőtől való előzetes jóváhagyás kikérése nélkül. Ez megfelel a BOAI nyílt hozzáférésre vonatkozó meghatározásának.

 

Szakmai értékelési (peer review) és plágiumszűrési szabályzat:

Minden a folyóirathoz beterjesztett írás kétkörös szakmai értékelésnek (peer review) kerül alávetésre. Az értékelés az Open Journal Systems (OJS) platformon keresztül valósul meg, amelyen az elektronikus folyóirat is alapul. Emiatt minden cikket az OJS rendszer használatával szükséges beterjeszteni, a folyóirat online felhasználói felületének alkalmazásával.

Az első körben (szerkesztői értékelés) a beterjesztett cikkek megvizsgálásra kerülnek, a közzétételhez szükséges formai elvárások és a tudományos szabatossági követelmények tiszteletben tartásának megállapítására. Ebben a szakaszban a beterjesztett cikkek plágiumszűrése is bekövetkezik, egy szerkesztő által, és elektronikus eszközök (erre a célra alkalmazott szoftver) használatával egyaránt. Abban az esetben, ha a plágium bármely formájára derülne fény a szerkesztői értékelés során, illetve ezt követően bármikor, a beterjesztett cikk szerzője/szerzői határozatlan időre eltiltásra kerülnek a folyóiratban történő közléstől. A szerkesztői megjegyzések a szerzőnek/szerzőknek közlésre kerülnek. A szerző/szerzők a közléstől számított 10 napon belül a kéréseknek megfelelően a beterjesztett cikk formáját és/vagy tartalmát módosítani kötelesek annak érdekében, hogy a cikk visszautasítását elkerüljék.

A második kör során (kettős vak értékelés) a beterjesztett cikk szövege két értékelő számára kerül továbbításra az OJS rendszer használatával.

Az értékelők számára a szerző/szerzők és a másik értékelő személye nem kerül közlésre, illetve a szerző/szerzők számára az értékelők személye sem kerül közlésre. Az értékelők a beterjesztett cikket értékelve javasolhatják annak: (1) további módosítások nélküli közlését, (2) módosítást követő közlését, (3) visszautasítását. Abban az esetben, ha az értékelők a beterjesztett cikk módosítását javasolták, a módosításnak az erre vonatkozó igény közlésétől számított 10 napon belül eleget kell tenni, annak érdekében, hogy a szerző/szerzők a cikk visszautasítását elkerüljék.