Információk

Az Erdélyi Jogélet a kolozsvári Erdélyrészi Jogi Közlöny (1907-1918) és a marosvásárhelyi Erdélyi Jogélet (1942-1944) utódaként, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézete által 2019-ben alapított folyóirat.

Folyóiratunk célkitűzései részletesen itt olvashatók.

 

Szerzői jogi nyilatkozat:

A jelen folyóiratban megjelenő művek vonatkozásában a nyílt Nevezd meg! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi (CC BY-ND 4.0) licenc rendelkezései érvényesülnek. A szerző a közölt mű feletti jogok teljességét korlátozások nélkül megőrzi, ideértve a szerzői jogot és a közzétételhez való jogok összességét is.

 

Nyílt hozzáférési nyilatkozat:

A jelen folyóirat nyílt hozzáférésű, ami azt jelenti, hogy az összes tartalom szabadon és ingyenesen hozzáférhető a felhasználó vagy annak intézménye számára. A felhasználók számára megengedett a cikkek teljes szövegállományának elolvasása, letöltése, lemásolása, megosztása, kinyomtatása, keresése, vagy azokhoz hiperlink társítása, illetve azok bármely más törvényes célra felhasználása, a kiadótól vagy a szerzőtől való előzetes jóváhagyás kikérése nélkül. Ez megfelel a BOAI nyílt hozzáférésre vonatkozó meghatározásának.

 

Szakmai értékelési (peer review) és plágiumszűrési szabályzat:

Minden a folyóirathoz beterjesztett írás kétkörös szakmai értékelésnek (peer review) kerül alávetésre. Az értékelés az Open Journal Systems (OJS) platformon keresztül valósul meg. Emiatt minden cikket az OJS rendszer használatával szükséges beterjeszteni, a folyóirat online felhasználói felületének alkalmazásával.

Az első körben (szerkesztői értékelés) a beterjesztett cikkek megvizsgálásra kerülnek, a közzétételhez szükséges formai elvárások és a tudományos szabatossági követelmények tiszteletben tartásának megállapítására. Ebben a szakaszban a beterjesztett cikkek plágiumszűrése is bekövetkezik, egy szerkesztő által, és elektronikus eszközök (erre a célra alkalmazott szoftver) használatával egyaránt. Abban az esetben, ha a plágium bármely formájára derülne fény a szerkesztői értékelés során, illetve ezt követően bármikor, a beterjesztett cikk szerzője/szerzői határozatlan időre eltiltásra kerülnek a folyóiratban történő közléstől. A szerkesztői megjegyzések a szerzőnek/szerzőknek közlésre kerülnek. A szerző/szerzők a közléstől számított 10 napon belül a kéréseknek megfelelően a beterjesztett cikk formáját és/vagy tartalmát módosítani kötelesek annak érdekében, hogy a cikk visszautasítását elkerüljék.

A második kör során (kettős vak értékelés) a beterjesztett cikk szövege két értékelő számára kerül továbbításra az OJS rendszer használatával.

Az értékelők számára a szerző/szerzők és a másik értékelő személye nem kerül közlésre, illetve a szerző/szerzők számára az értékelők személye sem kerül közlésre. Az értékelők a beterjesztett cikket értékelve javasolhatják annak: (1) további módosítások nélküli közlését, (2) módosítást követő közlését, (3) visszautasítását. Abban az esetben, ha az értékelők a beterjesztett cikk módosítását javasolták, a módosításnak az erre vonatkozó igény közlésétől számított 10 napon belül eleget kell tenni, annak érdekében, hogy a szerző/szerzők a cikk visszautasítását elkerüljék.