Szerkesztőbizottság

 • Dr. Csák Csilla, egyetemi tanár (Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar)
 • Dr. Mezey Barna, egyetemi tanár (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar)
 • Dr. Nagy Csongor István, egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar)
 • Dr. Nótári Tamás, egyetemi tanár (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet)
 • Dr. Papp Tekla, egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar)
 • Dr. Szabó István, egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar)
 • Dr. Szalayné Sándor Erzsébet, egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar)
 • Dr. Szikora Veronika, egyetemi tanár (Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar)
 • Dr. Veress Emőd, egyetemi tanár, kutatóprofesszor (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet és Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet)
 • Dr. Vékás Lajos, akadémikus, professor emeritus (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar)

Szakterületi felelős szerkesztők:

 • Dr. Fazakas Zoltán József (kisebbségi jog, jogtörténet), egyetemi docens (Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar), társult oktató (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet)
 • Dr. Fegyveresi Zsolt (kereskedelmi jog, jogtörténet), egyetemi adjunktus (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet) 
 • Dr. Kádár Hunor (büntetőjog, büntető eljárásjog), egyetemi adjunktus (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet) 
 • Dr. Kokoly Zsolt (európai jog, médiajog), egyetemi adjunktus (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet) 
 • Dr. Székely János (polgári jog, polgári eljárásjog), egyetemi adjunktus (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet) 
 • Dr. Sztranyiczki Szilárd (polgári jog), egyetemi docens (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet) 
 • Dr. Vallasek Magdolna (munkajog), egyetemi adjunktus (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet) 
 • Dr. Varga Attila (alkotmányjog, közigazgatási jog, kisebbségi jog), Románia Alkotmánybíróságának bírája, egyetemi docens (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet)