Gondolatok és javaslatok a román Polgári törvénykönyv magyar fordításához

Szerzők

  • Nótári Tamás Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár, Jog Szak
  • Pál Előd Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár, Jog Szak; Debreceni Egyetem, Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.02.03

Kulcsszavak:

jogképesség, jogalanyiság, cselekvőképesség, jogi tények, dolog, javak, vagyon, cselekmény

Absztrakt

E munkában a Polgári törvénykönyv magyar fordításának harmadik kiadásához kívánunk néhány megjegyzést fűzni, a teljesség igénye nélkül. Fordítási javaslatainkat a személyi (és családi), a dologi és a kötelmi jog bizonyos rendelkezései kapcsán fogalmazzuk meg. Ennek során bővebben kitérünk a személyi jogi részben a jogalanyiság, jogképesség és a cselekvőképesség, a dologi jogi részben a dolog és a vagyon fogalmára, a kötelmi részben pedig a jogi tény és cselekmény fogalmak egymáshoz való viszonyára, majd valamennyi, az említett könyvek egyéb cikkeihez teszünk fordítási, illetve korrekciós javaslatokat.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-04

Hogyan kell idézni

Tamás, N., & Pál, E. (2021). Gondolatok és javaslatok a román Polgári törvénykönyv magyar fordításához. Erdélyi Jogélet, (2), 41-64. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.02.03

Folyóirat szám

Rovat

10 éves a román Polgári törvénykönyv (Rptk. 10)

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei