A szerződés semmissége és megtámadhatósága a magyar és a román polgári törvénykönyvekben

Szerzők

  • Fazakas Zoltán József Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar; Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.02.06

Kulcsszavak:

polgári jog, Ptk., Rptk., szerződési jog, gazdasági jog, semmisség, megtámadhatóság, jogi szaknyelv, magyar nyelv

Absztrakt

A szerződések lényegi kérdését képező érvényesség a szerződésekben foglalt gazdasági cél megvalósításának alapja. Érvényesség nélkül a szerződéses tartalom legitim kikényszerítésére nincs lehetőség. A jogintézmény elvi alapjainak azonossága mellett a román és a magyar jog között lényeges különbségek figyelhetők meg, ami egy összehasonlító vizsgálat elvégzését indokolta több különös ok mellett. A különös indokok közül elsőként a határon átívelő gazdasági kapcsolatokat, az ebben hídszerepet betölthető romániai magyar jogásztársadalmat kell kiemelni. Az azonos anyanyelvű hivatásrendi tagok közötti szakmai együttműködés valós igényéből következnek az összehasonlító jogi vizsgálatokból levonható fogalmi kérdések egymás irányába való érthető összegzései. A tanulmány így elméleti, tudományos és gyakorlati célokat szolgálva vázolja fel a szerződés semmisségének és megtámadhatóságának alapkérdéseit és a két jogrendszer részben eltérő alapállását, a semmisségi és megtámadási okokat és jogkövetkezményeket.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-04

Hogyan kell idézni

Fazakas, Z. J. (2021). A szerződés semmissége és megtámadhatósága a magyar és a román polgári törvénykönyvekben. Erdélyi Jogélet, (2), 103-117. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.02.06

Folyóirat szám

Rovat

10 éves a román Polgári törvénykönyv (Rptk. 10)