Életek az életben: megjegyzések Mikó Imréről (1911–1977)

Szerzők

  • Fazakas Zoltán József Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2020.01.03

Kulcsszavak:

Mikó Imre, erdélyi magyar etnikum, kisebbségi jogok, kisebbségi jogvédelem, Románia

Absztrakt

E tanulmány vázlatszerűen ismerteti Mikó Imre ügyvéd, a kisebbségi jogok terén a két világháború közötti Erdélyben megjelent több jelentős jogi szakirodalmi mű szerzője, rövid ideig magyarországi országgyűlési képviselő, életútját. Mikó Imre élete és munkássága két jelentős időszakra tagolható. A második világháborút megelőzően, mint jog- és teológiahallgató, és utóbb a kisebbségi jogok szószólója, széles érdeklődési köre által tűnt ki, a jogtudomány és a politika terén egyaránt. A Magyar Népközösség jogvédő irodájának vezetésére e periódusban került kinevezésre. Tevékenységét a második világháború megszakította. A háború alatt hadifogságba esett, és a Szovjetunióból történt szabadulását követően kísérletet tett politikai és jogvédelmi karrierje folytatására, azonban kirekesztésre került, életének majdnem két évtizedét könyvkereskedési elárusítóként leélve. Kései és részleges rehabilitációja, az Unitárius Egyház főgondnokává történő kinevezését követően, leírásra kerül a tanulmány keretein belül. A tanulmány említést tesz azokról az újonnan napvilágra került adatokról, melyek szerint Mikó Imre, súlyos kényszerítésnek alávetve, együttműködött a Securitatéval, miközben egyidejűleg megfigyelt személy is volt.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-10-27

Hogyan kell idézni

Fazakas , Z. J. (2020). Életek az életben: megjegyzések Mikó Imréről (1911–1977). Erdélyi Jogélet, (1), 37-42. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2020.01.03

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok