A megbízási szerződés egyes időbeli kérdései a román jogban

Szerzők

  • Bartis Előd Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, Jog Szak; Debreceni Egyetem, Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; Bihar Megyei Ügyvédi Kamara

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2022.03.05

Kulcsszavak:

megbízás, képviselet, időtartam, polgári törvénykönyv

Absztrakt

Jelen tanulmányban a szerző a megbízási szerződés egyes időbeli aspektusait vizsgálja a román polgári jogban. Elemzésre kerül a hatályos román Polgári törvénykönyv újítása, amely 3 évben korlátozza a megbízás időtartamát, ha azt a felek nem határozzák meg. Ennek keretében kitér a rendelkezés perbeli képviseletre vonatkozó megbízás és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek megbízására gyakorolt határa is. Bemutatásra kerül a megbízás hallgatólagos elfogadásának különös esete, a megbízás teljesítése során felmerülő időbeli kérdések és a szerződésből fakadó követelések elévülése. Végül a szerző ismerteti a megbízási szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket és az álképviselő által megkötött jogügyletek jóváhagyásának határidejét.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-02-09

Hogyan kell idézni

Bartis, E. (2023). A megbízási szerződés egyes időbeli kérdései a román jogban. Erdélyi Jogélet, 3(3), 71-84. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2022.03.05

Folyóirat szám

Rovat

Az idő a polgári jogban és a polgári eljárásjogban