A gondnoki megbízás

Szerzők

  • Bartis Előd Debreceni Egyetem, Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; Bihar Megyei Ügyvédi Kamara

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2023.03.07

Kulcsszavak:

megbízás, gondnoki megbízás, természetes személyek védelme

Absztrakt

Románia Alkotmánybírósága a 2020. július 16-i 601. sz. határozatában alkotmányellenesnek nyilvánította a román Polgári törvénykönyv bírósági gondnokság alá helyezésre vonatkozó 164. cikkének (1) bekezdését. A jogalkotó a 2022. évi 140. törvénnyel kívánta összhangba hozni a természetes személyek védelmére vonatkozó rendelkezéseket az Alkotmánybíróság határozatával. A törvény jelentősen módosította a román Polgári törvénykönyvet, köztük a megbízási szerződésre vonatkozó szabályokat is, új meghatározást adva a megbízási szerződésnek és létrehozva egy új megbízástípust, amit gondnoki megbízásként fordíthatunk (mandat de ocrotire). A tanulmány jogösszehasonlító és történeti kontextusban vizsgálja a törvénymódosítás elméleti és gyakorlati hatásait és kíván választ találni arra, hogy a jogalkotói cél eléréséhez valóban szükséges volt-e a megbízási szerződés szabályainak átalakítása.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-04-02

Hogyan kell idézni

Bartis, E. (2024). A gondnoki megbízás. Erdélyi Jogélet, 4(3), 79-96. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2023.03.07

Folyóirat szám

Rovat

Grosschmid Béni emlékkonferencia. 1. rész