A törvények alkotmányossági ellenőrzésének kezdetei Romániában (1866–1923) – az 1923-as Alkotmány szabályozása, annak tudományos és joggyakorlati előzményei

Szerzők

  • Varga Attila Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet, Kolozsvár; Románia Alkotmánybírósága, Bukarest

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2023.03.10

Kulcsszavak:

alkotmány, a törvények alkotmányosságának az ellenőrzése, utólagos normakontroll, villamosok társaságának a pere, jogi doktrína, bírói joggyakorlat, Legfelsőbb Semmítőszék

Absztrakt

Jelen tanulmány a száz éve, 1923-ban elfogadott román Alkotmányról fogalmaz meg gondolatokat, észrevételeket, értékeléseket. Történelmi tényeket ismertet és a történelmi kontextust mutatja be, illetve idéz korabeli álláspontokat és jelenlegi elemzéseket is. A tanulmány kiemelten foglalkozik a törvények alkotmányossága ellenőrzésének a romániai kialakulásával, fejlődésével, szerves összefüggésben a korábbi, 1866-os Alkotmány rendelkezéseivel, a korabeli jogtudományi vitákkal és bírósági joggyakorlattal, melyek jelentős mértékben járultak hozzá, hogy az 1923-as Alkotmány kifejezetten is a Legfelsőbb Semmítőszék hatáskörébe utalta a törvények alkotmányosságának az utólagos, konkrét perben felmerült ellenőrzését. Ezzel az alkotmány szentesítette az alkotmányossági normakontroll amerikai modell szerinti ellenőrzésének a gyakorlatát.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-04-02

Hogyan kell idézni

Varga, A. (2024). A törvények alkotmányossági ellenőrzésének kezdetei Romániában (1866–1923) – az 1923-as Alkotmány szabályozása, annak tudományos és joggyakorlati előzményei. Erdélyi Jogélet, 4(3), 121-137. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2023.03.10

Folyóirat szám

Rovat

Az 1923. évi román Alkotmányról