„E lapszám szerzői” (2021) Erdélyi Jogélet, (1), o. 221-222. Elérhető: https://www.jogelet.ro/index.php/eje/article/view/112 (Elérés: 8augusztus2022).