„Angol nyelvű tartalomjegyzék” (2021) Erdélyi Jogélet, (1), o. 225-226. Elérhető: https://www.jogelet.ro/index.php/eje/article/view/114 (Elérés: 22január2022).