„Szerzői útmutató” (2021) Erdélyi Jogélet, (1), o. 227-230. Elérhető: https://www.jogelet.ro/index.php/eje/article/view/115 (Elérés: 22január2022).