„Szerzői útmutató” (2024) Erdélyi Jogélet, 4(3), o. 141-144. Elérhető: https://www.jogelet.ro/index.php/eje/article/view/355 (Elérés: 24április2024).