„Szerzői útmutató” (2020) Erdélyi Jogélet, 2(2), o. 177-180. Elérhető: https://www.jogelet.ro/index.php/eje/article/view/39 (Elérés: 2március2021).