„Erdélyi Jogélet 2020/2, előlap” (2020) Erdélyi Jogélet, 2(2), o. 1-2. Elérhető: https://www.jogelet.ro/index.php/eje/article/view/40 (Elérés: 24június2021).