Finkey Ferenc hatása a kriminálpedagógia fejlődésére

Szerzők

  • Ruzsonyi Péter Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.01.12

Kulcsszavak:

Finkey, kriminálpedagógia, nevelés, börtönügy, ifjúságvédelem, Tanácsköztársaság

Absztrakt

Finkey Ferencet tudományos teljesítménye és emberi kvalitása a jogtudományok és a börtönügy egyik legkiemelkedőbb személyiségévé tették. Korszakalkotó tevékenységét természetesen nem „légüres térben” kezdte meg, így fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk az előzményeket; a XIX. század legelejének pönológiai kezdeményezéseit, koncentrálva az ifjúságvédelemre és a börtönökben folyó munkára, valamint ismertetjük azokat a társadalmi és politikai okokat, amelyek támogatták, illetve nehezítették Finkey elképzeléseinek térnyerését. A Tanácsköztársaság bukása tragikus következményekkel járt a szárnyát próbálgató kriminálpedagógiára. Csokorba gyűjtöttük azokat az emberi és szakmai okokat, amelyek miatt Finkey minden vonatkozásban távol tartotta magát a Tanácsköztársaság szellemiségétől, eseményeitől és törekvéseitől. A kriminálpedagógia szerencséjére – a tudományterület adott korszakának kiemelkedő gondolkodói közül egyedüliként – legalább Finkey szakmai karrierjét és tudományos törekvéseit nem törte ketté a proletárdiktatúra, illetve az azt követő ideológiai megtorlás. Végezetül Finkey Ferenc kriminálpedagógiai elméleti rendszeralkotó nagyságát saját – tanulmányunk témája szempontjából legfontosabbnak tartott – Büntetés és nevelés című művében megfogalmazott gondolatai felhasználásával bizonyítjuk.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-06-14

Hogyan kell idézni

Ruzsonyi, P. (2021). Finkey Ferenc hatása a kriminálpedagógia fejlődésére. Erdélyi Jogélet, (1), 143-154. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.01.12

Folyóirat szám

Rovat

Finkey Ferenc 150