A Bukaresti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Kódexe a romániai állami vállalatok szabályozásának tükrében

Szerzők

  • Peti András Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.01.16

Kulcsszavak:

Bukaresti Értéktőzsde, Felelős Társaságirányítási Kódex, Romgaz Rt., állami vállalat, tőzsdén jegyzett vállalat

Absztrakt

A felelős társaságirányítás (corporate govarnance) mint szabályozási rendszer már egy ideje elindult az önállósodás útján, ami előbb vagy utóbb egy külön tudományágban fog kiteljesedni. Ezt a folyamatot nemcsak transzdiszciplináris jellege segíti elő, amely a jogtudományt ötvözi a közgazdaság-tudománnyal, azon belül a polgári jog, a társasági jog, a vállalatgazdaságtan, vezetés és szervezés tudományágakkal, hanem az állami vállalatok esetében a közigazgatási és a közigazgatási eljárási jog szabályai is érvényesek.

A téma aktualitását ugyanakkor a 89-es rendszerváltást követő, a piacgazdaságra való áttérés elhúzódása és sajátos véghezvitele, a gazdasági élet szabályozásának felületes tiszteletben tartása, a sok kihívással és csapdával színesített üzleti környezet, a privatizációs botrányok és jelentős vállalkozások csődbe jutása, az egyes állami vállalatok által okozott jelentős veszteségek, a nemzetközi pénzintézetekkel szembeni kötelezettségvállalások mind
hozzájárultak a felelős társaságirányítás iránti jogalkotói és szabályozási akarat felkeltéséhez.

Mivel a fenti érvek alapján is a tudományterület nehezen körülhatárolható, ezért jelen tanulmány a vizsgálat tárgyát képező Bukaresti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Kódexére korlátozódik, a romániai jogrendszer kötelező előírásaival való összehasonlításban elemezve ezt.

Ugyanakkor célul tűzi ki, hogy egy konkrét (a legjelentősebb, tőzsdén jegyzett, romániai állami vállalat), a Romgaz Rt. példáján keresztül szemléltessem a tisztelt olvasóval a Kódexben meghatározott általános elvek és megfelelési elvárások gyakorlati életbe ültetésének körülményeit.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-06-14

Hogyan kell idézni

Peti, A. (2021). A Bukaresti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Kódexe a romániai állami vállalatok szabályozásának tükrében. Erdélyi Jogélet, (1), 195-217. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.01.16

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok