A szerzői jog megsértéséből eredő, szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog a Róma II. rendelet tükrében

Szerzők

  • Laczkó Réka Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Jogtudományi Intézet, Kolozsvár; Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Jogtudományi Kar, Kolozsvár; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.04.06

Kulcsszavak:

kollíziós jog, szerzői jog, Róma II. rendelet 8. cikke, a digitális világ kihívásai

Absztrakt

Az internet megjelenése és elterjedése az érdeklődés középpontjába helyezte a szellemi tulajdonjog nemzetközi magánjogát, különösképpen a szerzői jog és kapcsolódó jogok internetes tevékenységek keretében történő megsértése tekintetében. A világháló ubikvitásának köszönhetően, az interneten folytatott jogsértő magatartás és annak következményei majdnem mindenütt jelen vannak, így az automatikus oltalomnak örvendő, de ugyanakkor territoriális jelleggel rendelkező szerzői jogra és kapcsolódó jogokra vonatkozó kollíziós szabályok kidolgozása és alkalmazása külön kihívást jelent a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak. Jelen tanulmány célja a Róma II. rendeletnek a szerzői jogra és kapcsolódó jogokra vonatkozó különös szabályának az elemzése.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-03-08

Hogyan kell idézni

Laczkó, R. (2022). A szerzői jog megsértéséből eredő, szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog a Róma II. rendelet tükrében. Erdélyi Jogélet, 2(4), 87-120. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.04.06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok