Az időtényező különös jelentősége az ingatlanok elbirtoklásának romániai szabályozásában

Szerzők

  • Székely János Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar, Jogtudományi Intézet

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2022.03.02

Kulcsszavak:

ingatlan-nyilvántartás, jogcím, jóhiszemű birtoklás, rosszhiszemű birtoklás, elbirtoklás

Absztrakt

Tanulmányunkban az elbirtoklás intézményének romániai szabályozását ismertetjük jogtörténeti szempontból. Bemutatjuk az osztrák és francia modellek alapján kodifikált, valamint a magyar szokásjog által is befolyásolt elbirtoklási normák főbb alakzatait a XIX. és XX. századok folyamán. Nyomon követjük a jóhiszemű, jogcímen vagy ingatlan-nyilvántartási bejegyzésen, illetve akár a rosszhiszemű ténybeli birtokláson alapuló elbirtokláshoz szükséges időtartamok és más tényezők alakulását. Megállapítjuk, hogy az elbirtoklás szabályozásának időbeni változatossága, a különböző elbirtoklási rendszerek átfedése jogbizonytalanságot eredményez, különösen a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék, valamint az Alkotmánybíróság divergens gyakorlatának fényében. Következtetésünk szerint e jogbizonytalanság az ingatlan-nyilvántartás bejegyzési elvének helyreállítása nélkül nem lesz lehetséges.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-02-09

Hogyan kell idézni

Székely, J. (2023). Az időtényező különös jelentősége az ingatlanok elbirtoklásának romániai szabályozásában. Erdélyi Jogélet, 3(3), 21-39. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2022.03.02

Folyóirat szám

Rovat

Az idő a polgári jogban és a polgári eljárásjogban

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei