A jóhiszeműség és tisztesség elvével össze nem egyeztethető – „méltánytalan” – késlekedés egyes kérdéseiről

Szerzők

  • Leszkoven László Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2022.03.08

Kulcsszavak:

az időmúlás jogi ténye, elévülés, jogvesztés, jogról való lemondás, jóhiszeműség és tisztesség alapelve

Absztrakt

A követelés érvényesítésével illetve a jog gyakorlásával való késedelemnek alapvetően két jogkövetkezménye van: az elévülés és a jogvesztés. Egy határidő csak akkor jogvesztő, ha ezt a jogszabály egyértelműen kimondja. A polgári jog azonban ismeri a késlekedés egyéb jogszüntető hatását is. Ezt nevezzük elenyészésnek, amikor a jogosult indokolatlanul, el nem fogadható módon késlekedik a joggyakorlással. E passzivitás a körülmények függvényében a polgári jogi alapelvként megfogalmazott jóhiszeműség és tisztesség követelményét sértheti, ellenkezhet az elvárható magatartás tanúsításának megkövetelésével is. Adott esetben a passzív magatartásból a jogról való lemondásra is lehet következtetni. E „vélelmet” indokolhatja a jogviszonyban érintett harmadik személy jogos érdeke, a forgalombiztonsága vagy éppen a bizonytalanság elkerülésének igénye is.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-02-09

Hogyan kell idézni

Leszkoven, L. (2023). A jóhiszeműség és tisztesség elvével össze nem egyeztethető – „méltánytalan” – késlekedés egyes kérdéseiről. Erdélyi Jogélet, 3(3), 119-129. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2022.03.08

Folyóirat szám

Rovat

Az idő a polgári jogban és a polgári eljárásjogban