Gondolatok az (új) magyar Ptk. elévülési szabályainak alkalmazásához, különös tekintettel az elővásárlási jog megsértéséből fakadó igény érvényesítésére

Szerzők

  • Pusztahelyi Réka Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2022.03.06

Kulcsszavak:

elévülés, nyugvás, megszakítás, az elévülési idő kezdete, az elővásárlási jogot sértő szerződés megtámadása

Absztrakt

Az elévülésre vonatkozó rendelkezéseket Magyarország új Polgári törvénykönyvének, a 2013. évi V. törvény kodifikációjának során felülvizsgálták. A javaslatok ellenére az alaprendszer nem sokat változott. Mindazonáltal számos részlet, különösen a Polgári törvénykönyv más területein módosult, így az elévülés alapvető szabályainak (azaz időtartamának, a határidő kezdetének, felfüggesztésének vagy meghosszabbításának) alkalmazási keretei megváltoztak. Nemcsak a kötelem teljesítéséhez való jog évül el, hanem a Polgári törvénykönyv szerinti jogviszonyokból eredő bármely jog vagy követelés is. Véleményem szerint a Ptk. 6:21. §-a egy dichotóm modellt javasol mindazon jogkövetkezményekre, amikor valamely követelés érvényesítésére vagy jog gyakorlására előírt határidő lejárt: a határidő lehet elévülő (a jog megszűnik) vagy jogvesztő (a jog bírósági eljárásban már nem érvényesíthető). A következőkben ez a tanulmány az elővásárlási jog megsértése esetén a jogkövetkezmények érvényesítésére (a szerződés relatív hatálytalanságára való hivatkozással történő megtámadására) vonatkozó konkrét határidőre összpontosít.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-02-09

Hogyan kell idézni

Pusztahelyi, R. (2023). Gondolatok az (új) magyar Ptk. elévülési szabályainak alkalmazásához, különös tekintettel az elővásárlási jog megsértéséből fakadó igény érvényesítésére. Erdélyi Jogélet, 3(3), 85-101. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2022.03.06

Folyóirat szám

Rovat

Az idő a polgári jogban és a polgári eljárásjogban