Az 1868-as nemzetiségi törvény és a politikai nemzet koncepciójának utólagos értékelése

Szerzők

  • Szentgáli-Tóth Boldizsár ELTE ÁJK, Budapest; MTA TTK JTI
  • Gera Anna ELTE ÁJK

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2020.02.04

Kulcsszavak:

nemzetiség, sovinizmus, konföderáció, politikai és kultúrnemzet, egyenlőség, kisebbségi jogok

Absztrakt

Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy áttekintsük a Deák Ferenc és Eötvös József nemzetiségi politikáját értékelő szerzők álláspontját, és ezzel megvilágítsuk, hogy máig hatóan milyen sokszínű jogelméleti megközelítése lehetséges e problémakörnek. Ehhez a különböző korszakok meghatározó jelentőségű forrásait tekintjük át: a dualizmus korából többek között Grünwald Béla, Mocsáry Lajos és Jászi Oszkár munkáira támaszkodunk, a két háború közötti időszak alkotói közül Mikó Imre, Molnár Kálmán és Szekfű Gyula, a szocialista időkből pedig Fazekas Erzsébet és Kemény G. Gábor tanulmányaira alapozzuk az elemzésünket. A mérvadó magyar források mellett munkánk során a nemzetiségi szerzők megközelítését is felvillantjuk, emellett arra is kitérünk, hogy egyes külföldi jogtudósok hogyan viszonyultak a kérdéshez. Kutatásunk középpontjában nem magának a nemzetiségi törvénynek vagy alkalmazásának az utólagos értékelése áll, hanem Deáknak és Eötvösnek a törvény koncepcióját alapvetően befolyásoló, az egész reformkori nemzedék közjogi gondolkodását meghatározó politikai nemzet eszméjének utóélete.

Szerző életrajzok

Szentgáli-Tóth Boldizsár, ELTE ÁJK, Budapest; MTA TTK JTI

tudományos segédmunkatárs, ELTE ÁJK, Budapest,
tudományos munkatárs, MTA TTK JTI, Budapest

Gera Anna, ELTE ÁJK

tanszéki demonstrátor, ELTE ÁJK, Budapest

##submission.downloads##

Megjelent

2020-10-27

Hogyan kell idézni

Szentgáli-Tóth, B., & Gera, A. (2020). Az 1868-as nemzetiségi törvény és a politikai nemzet koncepciójának utólagos értékelése. Erdélyi Jogélet, 2(2), 85-106. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2020.02.04

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok