A nemzetiségi törvény szlovák szemmel

Szerzők

  • Ábrahám Barna ELTE BTK

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2020.02.06

Kulcsszavak:

szlovák nemzeti mozgalom, szlovák autonómiatörekvések, szlovák politika 1848—1849-ben, szlovák Memorandum (1861), az 1868. évi XLIV. tc. szlovák megítélése

Absztrakt

A tanulmány kiindulópontja, hogy a XIX. század derekán nem beszélhetünk egységes szlovák nemzetről és politikáról, ezért áttekinti a plebejus-polgári hátterű nemzeti mozgalom értékrendjét, programját és dokumentumait 1848—1849-ben, 1861-ben és a kiegyezési tárgyalások során. Ezt követi a szlovák ajkú és etnikai tudatú, de rendi identitása szerint a feudális Natio Hungarica részét alkotó felföldi nemesség bemutatása. Szűkebb tárgyaként szlovák szempontból vázolja az 1861-es és az 1865-ben összeült országgyűlés nemzetiségi vonatkozásait. A szlovák nemzeti mozgalom nem tudott képviselőt bejuttatni, a ruszin Dobrjánszky Adolf vállalta az észak-magyarországi szlávok képviseletét, az 1868. évi XLIV. törvény megszületése viszont sokkal inkább az említett, a Deák-párt mögött álló szlovák ajkú nemességnek köszönhető. Végül képet kapunk a szlovák közéletet megosztó folyóiratok konkurrens programjairól és a törvényt illető reakcióiról, tapasztalatairól.

Információk a szerzőről

Ábrahám Barna, ELTE BTK

PhD, egyetemi adjunktus, ELTE BTK, Budapest

##submission.downloads##

Megjelent

2020-10-27

Hogyan kell idézni

Ábrahám, B. (2020). A nemzetiségi törvény szlovák szemmel. Erdélyi Jogélet, 2(2), 125-139. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2020.02.06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok