Az 1868-as nemzetiségi törvény és a magyar–horvát kiegyezés

Szerzők

  • Andrási Dorottya PPKE JÁK

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2020.02.07

Kulcsszavak:

organikus kapcsolat az 1868-as nemzetiségi törvény és a magyar–horvát kiegyezési törvény között, a közjogi kapcsolat: egyenlőtlen szubdualista berendezkedés a dualista Monarchián belül, politikai nemzet és nemzetállam összefüggése, a nemzetiségek/nemzeti kisebbségek helyzetének szabályozása, 1875 után a magyarosító politika erősödése

Absztrakt

Az 1868. évi XXX. törvény a Monarchián belül egyedülállóan szubdualista módon szabályozta a horvátok és a magyarok közjogi helyzetét, a megvalósult status quo megfelelő közjogi alapot és garanciákat biztosított a további fejlődéshez. A Monarchián belüli nemzetiségi viszonyok rendezésének egy további jelentős lépése volt az 1868. évi XLIV. törvény, amely a kiegyezési törvénnyel organikus kapcsolatban áll. A kiegyezési törvényt, valamint a nemzetiségi törvényt egyaránt meghatározta a Deák Ferenc által képviselt közjogi felfogás, amelynek lényege, hogy a magyar félre vonatkozóan az egységes politikai nemzet fogalmát állítja a középpontba, más nemzetiségek státusza és jogosítványai pedig ehhez viszonyítva lettek szabályozva. Deák kiegyezés kori koncepciójában a politikai nemzet fogalma összekapcsolódott a nemzetállam eszméjével, ami az 1875 után bekövetkező belpolitikai változások következtében egyre inkább nacionalista irányba változott, és elmérgesítette az egyes nemzetiségekkel, így a horvátokkal való viszonyt is. Ez a folyamat végül is hosszú távon, több szerencsétlen politikai tényező eredményeképpen a Monarchián belüli népek kölcsönös meg nem értéséhez és az etnikai, illetve politikai viszonyok robbanásához vezetett.

Információk a szerzőről

Andrási Dorottya, PPKE JÁK

PhD, egyetemi docens, PPKE JÁK, Budapest

##submission.downloads##

Megjelent

2020-10-27

Hogyan kell idézni

Andrási, D. (2020). Az 1868-as nemzetiségi törvény és a magyar–horvát kiegyezés. Erdélyi Jogélet, 2(2), 141-150. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2020.02.07

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok