Az igazságügyi gyermekvédelem fejlődése Finkeytől napjainkig

Szerzők

  • Herke-Fábos Barbara Katalin Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.01.10

Kulcsszavak:

gyermekvédelem, hatósági intézkedés, bűnmegelőzés, pártfogó felügyelet, fiatalkorúak

Absztrakt

Az igazságügyi gyermekvédelem a gyermek- és fiatalkorúak bűnmegelőzését, további bűnalkalmaktól való távoltartását és a bűnelkövető fiatalok társadalomba való visszailleszkedését hivatott szolgálni. Tehát a prevenció, a végrehajtás és az utógondozás területét is lefedi.

Már a huszadik század elején felismerték, hogy a gyermekvédelem a gyermek anyagi veszélyeztetettségének megszüntetését, az erkölcsi züllés útjára lépés megakadályozását, az árvák és egészségileg gyengék érdekeinek képviseletét egyaránt lefedi. Az ország lehetőségeit nemcsak a politikai ideológiák, hanem a két világháború következtében elszenvedett emberi és anyagi áldozatok egyaránt befolyásolták.

Az igazságügyi gyermekvédelem aktuális fókuszpontját mindig a gazdasági-társadalmi és politikai problémák jelölik ki. Nagy utat járt be a kijelölt időszakban a fiatalkorú elkövetők személyiségének és családi kapcsolatainak vizsgálata is. Így az igazságügyi gyermekvédelem érinti a közigazgatás, a büntető anyagi és eljárásjog, valamint a kriminológia területét is.

Az előadásban kiemelt figyelmet fordítok a patronázsmunka és annak napjainkban való továbbélésének tekinthető megelőző pártfogás intézményére. Felhívom a figyelmet a Finkey korának patronázsmunkája és a megelőző pártfogás közötti hasonlóságokra és különbségekre.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-06-14

Hogyan kell idézni

Herke-Fábos, B. K. (2021). Az igazságügyi gyermekvédelem fejlődése Finkeytől napjainkig. Erdélyi Jogélet, (1), 109-124. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.01.10

Folyóirat szám

Rovat

Finkey Ferenc 150