A méltányosság fogalma, funkciója és rendszertani elhelyezése a magyar magánjog általános elvei körében

Szerzők

  • Benke József Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.02.10

Kulcsszavak:

a magyar magánjog általános elvei, a jogbiztonság, az igazságosság és a méltányosság vezéreszméje, a méltányosság fogalmi elemei, hatásmechanizmusa és céljai

Absztrakt

A tanulmány összefoglalja a magyar magánjog általános elveinek típusait, forrásait és funkcióit. Hangsúlyozza, hogy az elvek eszmei forrásai az európai szellemi örökség vívmányai (görög filozófia, római jog, zsidó-keresztény vallási hagyomány, humanizmus, felvilágosodás). Elemzi a jogbiztonság és az igazságosság vezéreszméjének érvényesülését és összefüggéseit. Kimutatja, hogy az igazságosság a homogenitásban, a méltányosság a heterogenitásban érvényesülő jogbiztonság, vagyis a jogbiztonság garanciája mind az igazságosság, mind pedig az ezt korrigáló méltányosság, melynek nyomán a jogállamban a legfőbb a jogbiztonság. Vizsgálja a három vezéreszméből a jogalkotóra, a jogalkalmazóra és a jogalanyokra háruló kötöttségeket. Definiálja a méltányosság fogalmát: a méltányosság a magánjognak a jogalkotóra és a jogalkalmazóra vonatkozó olyan vezéreszméje, amely annak révén garantálja a jogbiztonságot, hogy a jogalkalmazói igazságosság vezéreszméjét a törvényes felhatalmazáson alapuló bírói mérlegelésből fakadó egyoldalú kedvezés révén korrigálja abból a célból, hogy az oltalomra érdemeseket megóvja, s hogy a rendkívüli egyedi vonásokkal rendelkező esetekben az általános normától szabályozott keretek között eltérést engedjen.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-04

Hogyan kell idézni

Benke, J. (2021). A méltányosság fogalma, funkciója és rendszertani elhelyezése a magyar magánjog általános elvei körében. Erdélyi Jogélet, (2), 155-177. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.02.10

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok