A szerződési szabadság alkotmányos összefüggései – kitekintéssel a magánjog polgári fejlődésének törvénykezési szervezeti alapfeltételeire

Szerzők

  • Juhász Imre Magyarország Alkotmánybírósága, Budapest; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2023.03.06

Kulcsszavak:

történeti alkotmány, Kúria Teljes Ülési Határozata, szerződési szabadság, Alaptörvényben biztosított jog, alkotmányjogi panasz

Absztrakt

Magyarország történeti alkotmánya vívmányainak egyik jellemző példája a – jelen tanulmányban is felhívott – korabeli magyar perjogi törvényekben biztosított jogszabályi háttér, amely a kodifikálatlan magyar magánjog II. világháború végéig tartó XIX–XX. századi fejlődéséhez keretet adott. Ez a keret – elsősorban a Kúria szerepe és gyakorlata – időnként Grosschmid számára is kihívást jelentett, amelyet nem is hagyott szó nélkül. Így pl. egy Teljes Ülési Határozat kapcsán fejtette ki, hogy a Kúria nem jogosult hatályos törvények félretételére még akkor sem, ha azokat elavultnak tartja. A történeti alkotmány új, Alaptörvény-értelmezési funkciót kapott 2012-től, és ez különösen érdekessé teszi az Alaptörvény M) cikkéhez és a szerződési szabadsághoz kapcsolódó alkotmánybírósági határozatokat, amelyek közül jelen írás azokat mutatja be, amelyek eddig talán kevesebb figyelmet kaptak. Ezekből a határozatokból is
megállapítható, hogy mivel a szerződési szabadság az Alaptörvény M) cikkéből és a XIII. cikk (1) bekezdéséből következik, nem minősül alapvető jognak, azonban önálló alkotmányos jogként élvezi az Alaptörvény védelmét, és olyan Alaptörvényben biztosított jognak minősül, amelynek sérelmére alkotmányjogi panasz alapítható.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-04-02

Hogyan kell idézni

Juhász, I. (2024). A szerződési szabadság alkotmányos összefüggései – kitekintéssel a magánjog polgári fejlődésének törvénykezési szervezeti alapfeltételeire. Erdélyi Jogélet, 4(3), 65-78. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2023.03.06

Folyóirat szám

Rovat

Grosschmid Béni emlékkonferencia. 1. rész