A tartós munkanélküliség szerepe a munkaerőpiac dinamikájában

Szerzők

  • Hrecska-Kovács Renáta Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, Budapest

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.04.07

Kulcsszavak:

foglalkoztatáspolitika, tartós munkanélküliség, munkaerőpiac, integráció

Absztrakt

Mentorálás, munkakereső programok, továbbképzések és a mindennapi életvitel megkönnyítésére szolgáló támogatások nyújtása az elsődleges eszköztára a tartós munkanélküliség kezelésére hivatott állami szerveknek. Az Európai Unió Bizottsága 2019-ben publikált jelentésében értékelte a progressziót, amelyet a 2016-ban elfogadott, a tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci integrációjáról szóló tanácsi ajánlás nyomán teljesítettek a tagállamok. A munkaerőpiac dinamikájának vizsgálata szempontjából jelentős körülmény, hogy egyfelől a tartós munkanélküliség főszabály szerint jól behatárolható személyi csoportokat (így jellemzően alulképzettek, fogyatékossággal élők, hátrányos helyzetű kisebbségek) érint, másrészt bár az érintettek az összes munkanélküli személy számának a felét teszik ki az Unióban, az aktív munkaerőpiaci intézkedések által érintett személyeknek csak kevesebb mint egyötödét jelentik. Mindez széles fejlődési potenciált rejt magában. A tanulmány három részben vizsgálja meg a tartós munkanélküliség fogalmi, gyakorlati és szabályozási hátterét, figyelemmel az Unió törekvéseire, az államok jogalkotói által megválaszolandó szabályozási kérdésekre és végezetül a munkaerőpiac belső dinamikájára.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-03-08

Hogyan kell idézni

Hrecska-Kovács, R. (2022). A tartós munkanélküliség szerepe a munkaerőpiac dinamikájában. Erdélyi Jogélet, 2(4), 121-132. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.04.07

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok