Finkey Ferenc egyes nézetei a bűncselekménytan köréből

Szerzők

  • Ambrus István Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.01.01

Kulcsszavak:

kísérlet, bűncselekmény, bűnhalmazat, jogellenesség, jogtörténet

Absztrakt

Tanulmányomban a 150 éve született Finkey Ferenc egyes büntető anyagi jogi nézeteit vizsgálom napjaink büntetőjogásza szemszögéből. Bemutatom a bűncselekmény fogalmát Finkey műveiben, kitérve a jogellenesség és a bűnösség  kérdéseire, rámutatva a korábbi szakirodalomban nem tárgyalt szempontokra is. Az alkalmatlan tárgyon elkövetett kísérlet megállapítását tartom helyesnek a halotton végrehajtott ölési cselekmény esetén, szemben Finkey korabeli álláspontjával. A folytatólagos bűncselekmény vonatkozásában az ifjú Finkey, míg az alaki bűnhalmazat kapcsán a szerző által mindvégig képviselt álláspontot tartom követendőnek. Konklúzióm szerint Finkey Ferenc műveit napjaink büntetőjogászainak is örvendetes lenne megismernie.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-06-14

Hogyan kell idézni

Ambrus, I. (2021). Finkey Ferenc egyes nézetei a bűncselekménytan köréből. Erdélyi Jogélet, (1), 3-13. https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.01.01

Folyóirat szám

Rovat

Finkey Ferenc 150